Η Alimentum Terrae εδρεύει στην Ελλάδα και βασικό αντικείμενο των εργασιών της αποτελεί το εμπόριο και οι υπηρεσίες σε όλα τα αγαθά της Γης.

Οι βασικές επιδιώξεις της Alimentum Terrae είναι:

  • Η ενίσχυση των Ελλήνων Παραγωγών
  • Η προσφορά Ελληνικών προϊόντων στις τοπικές αγορές
  • Προώθηση των Ελληνικών προϊόντων στις αγορές του κόσμου
  • Υποστήριξη στις Ελληνικές μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις & Οικοτεχνίες

 

Κατάστημα Ιλισίων, Παπαδιαμαντοπούλου 44 (15771) τηλ. 211 4161619

 

 

Κατάστημα Ζωγράφου, Δαμασίππου 50 και Λιβύης (15771)

 

 

Κατάστημα Ηλιουπόλεως, Αρχιμήδους 75 (16343)